Læring


For at hundene skal trives i vår hverdag med alle våre krav og forventninger, er det mye læring og tilvenning som skal gjøres. Det meste i vårt hverdagsliv er i utgangspunktet helt unaturlig for hundene, og vi har derfor et stort ansvar i å lære dem hvordan vi samarbeider best mulig. 

De aller fleste av våre handlinger gjør vi av den enkle grunn for å enten oppnå et velbehag, eller unngå et ubehag. Tradisjonelt i hundetrening var det tidligere vanlig å fokusere på treningsmetoder som førte til at hunden jobbet for å unngå ubehag, altså bruk av straff dersom hunden ikke gjorde det eier ønsket. I dag vet vi at dette har svært negative konsekvenser for hundens velferd, og at fokus på å jobbe på en måte der hunden oppnår velbehag i stedet er en mer effektiv måte som fører til mindre aggresjon og atferdsproblemer. På denne måten blir hundeholdet gøy og behagelig for begge parter!

Hvordan fjerner vi uønskede atferder?
Som alltid - med belønning! Vi fokuserer på det vi ønsker å oppnå av hunden, og belønner det vi vil ha mer av. Vi tilrettelegger slik at hunden ikke får mulighet til å utføre den uønskede atferden, før vi tilrettelegger for suksess, og til slutt belønner det vi ønsker! Dette er både enkelt og gøy, både for hund og eier. Tenk at det å stoppe hunden i å gjøre uønsket atferd kan være en hyggelig opplevelse for begge parter!

Jeg hjelper deg gjerne på veien mot et trygt, positivt og hundevennlig samarbeid med hunden din. Trykk her om du ønsker hjelp til å komme i gang med endring av atferd på en positiv måte, så finner vi sammen ut av veien som passer best for deg og din hund!

lagt til handlevogn